Més de 20 anys al servei
de la indústria farmacèutica

Reidesen Pharma Services SL presta un servei complet a les indústries farmacèutica, veterinària, cosmètica i alimentària gràcies a un consolidat equip de professionals, especialistes i partners sota la marca Orbital Pharma i les seves 4 divisions: enginyeria, qualificació, assumptes reguladors i distribució.